Sonny Chiba - Der unerbittliche VollstreckerGenre
Regie
Schauspieler
 • Sonny Chiba
 • Masafumi Suzuki
 • Naoki Shima
 • Masashi Ishibashi
 • Hiroshi Tanaka
 • Masataka Iwao
 • Shingo Yamashiro
 • Yōko Ichiji
 • Claude Gagnon
 • Keisuke Handa
 • Masagoro Koizumi
 • Xun-Mei Lin
 • Kaoru Nakajima
 • Kuniaki Nukui
 • Michimaro Otabe
 • Kazuyuki Saito
 • Shunji Sasaki
 • Yoshiki Yamada
 • Katsuya Yamashita
 • George Yirikian

Externe Rezensionen zu Sonny Chiba - Der unerbittliche Vollstrecker

Rezension: OFDb.de
6,8 / 10 Punkte (76 Stimmen)
Rezension: IMDb.de
6,3 / 10 Punkte (776 Stimmen)

Kommentare zu Sonny Chiba - Der unerbittliche Vollstrecker

Bisher ist leider kein Kommentar vorhanden!

Bilder von Sonny Chiba - Der unerbittliche Vollstrecker

Bisher ist leider kein Bild vorhanden!